РОЗДРУКУВАТИ СТОРІНКУ

Щодо необхідності погодження Антимонопольним комітетом України рішень органів влади та органів місцевого самоврядування, які можуть вплинути на конкуренцію

Середа, 04 вересня 2019, 12:49 2973

Відповідно до частини другої статті 55 Господарського кодексу України суб’єктами господарювання є господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання. Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи встановлений статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 

Так, для державної реєстрації створення юридичної особи, крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подається, зокрема примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа. Пунктом 10 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановлено, що установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації)відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом. Відповідно до статті 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним  статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом. Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 01.04.1994 року №4-р. Відповідно до пункту 1 Положення рішеннями є зокрема проекти наказів, розпоряджень, інструкцій, положень, правил, методичних вказівок та інших актів, що приймаються органами влади, органами адміністративно-господарського управління та контролю, органами місцевого самоврядування. Пунктом 3 Положення рішення центральних органів виконавчої влади надсилаються на погодження до Комітету, інші рішення – до відповідних відділень або за їх поданням – до Комітету. Отже, органи влади та органи місцевого самоврядування повинні погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання.