Skip to Content

Відділ економіки

Відділ економіки

08500, м. Фастів, пл. Соборна, 1 (адмінприміщення), 4-й поверх, каб.403, тел.(04565) 5-15-46, факс 6-02-31

 

Начальник відділу  -  Бабська Наталія Олександрівна, тел. (04565) 5-15-46

Головний спеціаліст  -   Матушевич Надія Миколаївна,    тел. (04565) 5-15-46

Провідний спеціаліст -  Дорожкіна Яна Володимирівна, тел. (04565) 5-15-46

           
 

Графік роботи відділу:

Понеділок – четвер: з 8.00 до 17.15

П’ятниця: з 8.00 до 16.00

Перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні: субота, неділя

 

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації в районі:

- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної регіональної політики;

- державної цінової політики;

- державної політики у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;

- державної політики з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- державної політики, у сферах транспорту та туризму.

 

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку і торгівлі, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, наказів начальника Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, рішень сесії районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки Фастівського району;

4. Розробляє проект стратегії розвитку району, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку району та підготовку звітів про її виконання;

5. Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку Київської області на середньо- та короткостроковий період і обласних програм економічного, соціального розвитку, інших обласних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Фастівського району;

6. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Фастівського району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

7. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку Фастівського району на короткостроковий період;

8. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району у межах наданих чинним законодавством повноважень;

9. Розробляє проекти районних програм залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату, здійснює моніторинг виконання таких програм. Аналізує стан реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

10. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньо­строкових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

11. Розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;

12. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

13. Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

14. Сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

15. Бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами у забезпеченні системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

16. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

17. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державних програм з європейської та євроатлантичної інтеграції;

18. Здійснює аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності району та вносить пропозиції щодо нарощування експортного потенціалу;

19. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

20. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сферах транспорту та туризму.

21. Готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту та туризму, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

22. Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту та туризму. Готує пропозиції із зазначених питань, спрямованих на підвищення якості цих послуг та конкурентноспроможності;

23. Готує пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевіз­ників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

24. Здійснює спільно з відповідними організаціями заходи спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природнє середовище;

25. Сприяє у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

26. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

27. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

28. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

29. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

30. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

31. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань.