Skip to Content

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань призначення грошової допомоги громадянам району в порядку виключення при Фастівській районній державній адміністрації

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Розпорядження голови

                                                                      Фастівської районної

                                                                      державної адміністрації

                                                                                     від 04.09.2017 № 441од

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань призначення грошової допомоги громадянам району в порядку виключення при Фастівській районній

державній адміністрації

 

I. Загальні положення

 

1.1. Положення про комісію з питань призначення  грошової допомоги громадянам району в порядку виключення при Фастівській районній державній адміністрації (далі – Положення) визначає механізм, порядок та умови надання грошової допомоги, як однієї з форм надання послуг громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати.

 

1.2. Комісія з питань призначення грошової допомоги громадянам  району в порядку виключення при Фастівській районній державній адміністрації  (далі – комісія) створена з метою розгляду та оперативного вирішення питань надання грошової допомоги громадянам району, що віднесені до компетенції місцевих органів влади.

 

1.3. Комісія в своїй діяльності керується законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та  інвалідів війни», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», указами  Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, комплексною програмою «Турбота» на 2016 – 2020 роки», районною цільовою Програмою з надання соціальної та правової допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній  операції, особам, які вступають на військову службу за контрактом в Збройні сили України та членам їх сімей у 2017 – 2019 роках, Положення про  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

1.4. Комісія створена з працівників Фастівської районної державної адміністрації, установ та організацій, діяльність яких направлена на вирішення соціальних проблем в районі.

 

1.5. Комісію очолює заступник голови Фастівської районної державної адміністрації, заступник голови комісії є директор районного територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг).

 

1.6. Грошова допомога – це форма допомоги, яка надається персонально та безпосередньо конкретній людині, а саме:

громадянам що проживають на території Фастівського району, які опинились в складних життєвих обставинах;

працівникам управлінь, структурних підрозділів та відділів Фастівської районної державної адміністрації та районної ради;

непрацюючим пенсіонерам, що вийшли на пенсію з відділів та структурних підрозділів Фастівської районної державної адміністрації та районної ради;

учасникам антитерористичної операції (далі – учасники АТО), демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та членам їх сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;

 

1.7. Складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатність або можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.

 

II. Порядок призначення грошової допомоги

 

2.1. Підставою для надання грошової допомоги є особиста заява громадянина або одного з членів його сім’ї.

 

2.2. Засідання комісії проводиться відкрито із запрошенням усіх членів комісії, зацікавлених сторін, засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загальної кількості членів комісії.

 

2.3. Для надання грошової допомоги, громадяни надають наступні документи:

особисту заяву громадянина;

копію паспорта (сторінка 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (не надається фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

клопотання з сільської, селищної ради та структурних підрозділів Фастівської районної державної адміністрації та районної ради;

довідка з сільської, селищної ради про надання (не надання) грошової допомоги;

документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції;

акт обстеження матеріально – побутових умов проживання заявника;

копію посвідчення про право на пільги;

копію медичного документа з лікувальних закладів;

інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та необхідність в отриманні грошової допомоги, або документи із зазначенням конкретних соціально – побутових проблем, для вирішення яких звертається заявник.

 

III. Розмір матеріальної грошової допомоги

 

3.1. Сума грошової допомоги визначається комісією після індивідуального розгляду заяви.

 

3.2. Рішення комісії щодо призначення (не призначення) грошової допомоги приймається простою більшістю голосів присутніх та оформлюється протоколом, що надається на затвердження голові Фастівської районної державної адміністрації протягом 10 днів.

 

IV. Підстави для відмови в наданні грошової допомоги

 

4.1. Підставою для відмови заявнику в наданні грошової допомоги є:

неможливість, перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально – побутових умов проживання заявника, членів його сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, внаслідок чого неможливо скласти акт обстеження, або неможливо встановити джерело їх доходів;

у зв’язку із не зверненням заявника про надання матеріальної допомоги до сільської або селищної ради за місцем реєстрації;

подання заявником у заяві недостовірної або неповної інформації;

якщо після отримання грошової допомоги заявник протягом року повторно звернувся за грошовою допомогою;

смерть заявника.

 

4.2. Рішення комісії може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку.

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                                  Ю.В. Волков