Skip to Content

Фінансові ресурси

 

Інформація про виконання зведеного бюджету

Фастівського району станом на 1 грудня  2018 року

 

Дохідна частина

Станом на 1 грудня  платниками податків сплачено до загального фонду зведеного бюджету Фастівського району коштів в сумі 86,2  млн. грн, що становить 110,0 % до запланованих  показників за січень-листопад з урахуванням змін, та 97,2 % до річних показників з урахуванням змін, відповідно до  районного бюджету 47,7 млн. грн, що становить 113,4 %, та 94,9 %. Виконання в розрізі місцевих бюджетів.

Аналіз виконання доходної частини (власні та закріплені) на 1 грудня 2018 року

(грн)

Найменування

Бюджет з урахуванням уточнень

Уточнений план

на січень-листопад

Факт

Виконання за січень-листопад

 

Довідково % виконання до     річного плану

 
 

%

відхилення

 

Бортники

620 000

598 900

673767

112,5

74 867

108,7

 

В.Гуляки

807 600

788 000

905 455

114,9

117 455

112,1

 

В.Снiтинка

820 000

776 300

773 323

99,6

-2 977

94,3

 

Веприк

1 787 700

1 669 400

2107189

126,2

437 789

117,9

 

Волиця

614 000

584 500

572528

98,0

-11 972

93,2

 

Дiдівщина

1 025 000

970 700

984785

101,5

14 085

96,1

 

Дмитрiвка

755 000

715 100

897038

125,4

181 938

118,8

 

Дорогинка

1 976 900

1 798 400

1797538

100,0

-862

90,9

 

Кищенцi

420 000

393 100

372920

94,9

-20 180

88,8

 

М.Половецьке

1 788 000

1 752 900

1776350

101,3

23 450

99,3

 

М.Снiтинка

2 533 000

2 375 600

2417340

101,8

41 740

95,4

 

М.Слобідка

593 000

567 100

491059

86,6

-76 041

82,8

 

Оленiвка

729 550

705 850

703968

99,7

-1 882

96,5

 

Паляниченцi

1 547 000

1 421 300

1331955

93,7

-89 345

86,1

 

Пилипiвка

1 527 500

1 415 500

1491033

105,3

75 533

97,6

 

Пришивальня

780 200

766 300

1051103

137,2

284 803

134,7

 

Скригалiвка

744 600

725 200

876678

120,9

151 478

117,7

 

Томашiвка

2 300 000

2 149 800

2559193

119,0

409 393

111,3

 

Трилiси

1 854 000

1 753 500

1777542

101,4

24 042

95,9

 

Фастiвець

1 005 700

936 600

983073

105,0

46 473

97,8

 

Червона

843 000

788 600

809431

102,6

20 831

96,0

 

Мотовилiвка

3 125 000

2 990 600

3396271

113,6

405 671

108,7

 

Яхни

673 000

659 800

669080

101,4

9 280

99,4

 

Борова

5 964 000

5 650 800

5912667

104,6

261 867

99,1

 

Кожанка

3 540 000

3 298 200

3098763

94,0

-199 437

87,5

 

Разом

38 373 750

36252 050

38430049

106,0

2 177 999

100,1

 

Райбюджет

50 325 400

42096 200

47741271

113,4

5 645 071

94,9

 

Всього

88 699 150

78348 250

86171320

110,0

7 823 070

97,2

 

Аналіз виконання загального фонду зведеного бюджету Фастівського району, структура надходжень  та порівняння до відповідного періоду минулого року.

Аналіз виконання зведеного бюджету Фастівського району по основних видатках надходжень

(тис. грн)

Назва доходів

Фактичні надходження за січень-листопад 2017 року

Показники за січень-листопад 2018 року

2018 в порівнянні до 2017 року

 

Уточнений план

Факт

%

Відхилення

%

Відхилення

 
 

Всього

66059,6

78348,3

86171,3

110,0

7823,1

130,4

20111,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

32099,2

41798,7

47402,3

113,4

5603,6

147,7

15303,1

 

Єдиний податок

15889,2

19021,9

19495,2

102,5

473,4

122,7

3606,1

 

Плата за землю

12498,7

11800,7

10531,2

89,2

-1269,5

84,3

-1967,6

 

Акцизний податок

2346,3

2358,0

2884,9

122,3

526,9

123,0

538,6

 

Податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки

993,9

1204,1

1600,6

132,9

396,5

161,0

606,7

 

Видаткова частина

Видатки загального фонду зведеного бюджету району виконані в сумі 331,4 млн.грн, що становить 87 відсотка уточнених призначень на 2018 рік. Видатки спеціального фонду складають 14,7 млн.грн., що становить 39,7  відсотків уточнених призначень  на  рік .

З районного бюджету здійснено видатків на 294,2 млн.грн., що становить 87,7 відсотка уточнених бюджетних призначень на 2018 рік. Здійснено видатків зі спеціального фонду на суму 8,98 млн. грн., що становить 40 відсотків уточнених бюджетних призначень на 2018 рік.

На фінансування захищених статей видатків зведеного бюджету спрямовано 87,7 % коштів в тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 170,4 млн.грн., що без цільових субвенцій та міжбюджетних трансфертів складає 78,6 % запланованих на звітний період видатків  бюджету, на оплату енергоносіїв 16,5 млн.грн., що складає 7,6 % видатків, на оплату медикаментів 1,0 млн.грн, що складає 0,5 % видатків, на оплату продуктів харчування 2,3 млн.грн, що складає 1,0% видатків  бюджету.

Станом на 1 грудня 2018 року по загальному фонду кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями та за спожиті бюджетними установами енергоносії відсутня.

Інформація про затвердження місцевих бюджетів

Фастівського району на 2018 рік.

Відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства у Фастівському районі до 25 грудня 2017 року було затверджено 1 районний, 23 сільських та 2 селищних бюджети. 

 Районний бюджет Фастівського району затверджено в сумі 300,9 млн. грн., в тому числі, загальний фонд в сумі 297,0 млн. грн., та спеціальний фонд в сумі 3,9 млн. грн.

На фінансування видатків по соціальному захисту населення заплановано надходження цільових субвенцій  з державного бюджету в сумі 123,1 млн. грн.

При формуванні видаткової частини бюджету було враховано нові соціальні норми, зокрема  збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 3723  гривень та розміру прожиткового мінімуму до  1700  гривень.    

                                                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління фінансів

Фастівської районної  державної адміністрації

20.10.2017 року № 01-04/125

Порядок

про складання і виконання розпису

районного бюджету Фастівського району

І. Загальні положення

1.1.   Порядок про складання і виконання розпису районного бюджету Фастівського району (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету Фастівського району (далі – районний бюджет).

1.2.   Розпис районного бюджету на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:

розпис доходів районного бюджету (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету;

розпис фінансування районного бюджету (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис фінансування загального та спеціального фондів районного бюджету;

розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) загального і спеціального фондів та помісячний розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету);

розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального і спеціального фондів та надання кредитів із загального і спеціального фондів районного бюджету;

річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3.   Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі – головні розпорядники) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4.   Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) – це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 ,,Інші видатки”.

1.5.   Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування  бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6.   Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про районний бюджет та затверджується начальником управління фінансів Фастівської райдержадміністрації в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про районний бюджет, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період згідно зі статтею 79 Бюджетного кодексу України.

         Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів на заробітну плату з нарахуваннями,  для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статтей 51, 77 Бюджетного кодексу України, рішення про районний бюджет.  До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

ІІ. Складання розпису

2.1.   Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

2.2.   Розпис доходів складається відділом доходів управління фінансів Фастівської районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) та подається до бюджетного відділу управління фінансів.

2.3.   Розпис фінансування складається бюджетним відділом управління фінансів з урахуванням необхідності покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається бюджетним відділом управління фінансів.   

2.5.   На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до районного бюджету бюджетний відділ розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів.

Бюджетний відділ управління фінансів визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі кодів програмної класифікації видатків або в цілому головному розпоряднику та доводить  лімітні довідки до кожного головного розпорядника.

         Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів та подають бюджетному відділу управління фінансів зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

Спеціалісти бюджетного відділу управління фінансів, згідно з розподілом функціональних обов’язків, аналізують зазначені матеріали, уносять при необхідності до них корективи і подають їх заступнику начальника управління – начальнику бюджетного відділу.

Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу зводить отримані від спеціалістів матеріали, вносить при необхідності корективи і подає на затвердження начальнику управління фінансів у двох примірниках.

2.6.   Один примірник оригіналу затвердженого розпису на паперових носіях та в електронному вигляді передається Фастівському управлінню  Державної казначейської служби України Київської області.

Другий примірник оригіналу залишається у бюджетному відділі управління фінансів.

2.7.   Управління фінансів надає Фастівському управлінню  Державної казначейської служби України Київської області та відповідним місцевим бюджетам району на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з районного бюджету місцевим бюджетам, за кодами відповідних місцевих бюджетів згідно із затвердженим розписом районного бюджету.

2.8.   Бюджетний відділ управління фінансів протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

ІІІ. Унесення змін до розпису

3.1.   Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену у рішенні Фастівської районної ради про районний бюджет мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

прийняття рішення щодо перерозподілу видатків районного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;

необхідності унесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до рішення про районний бюджет.

3.2.   Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондами районного бюджету передбачає затвердження довідок про унесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно додатків 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складаня і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (із змінами) (далі – Інструкція) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

         3.3.   У міжсесійний період районної ради Фастівська районна державна адміністрація має право збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету та обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету з подальшим унесенням змін до рішення про районний бюджет.

У разі прийняття розпорядження Фастівською районною державною адміністрацією структурні підрозділи управління фінансів готують довідки про унесення змін до розпису в загальному порядку.

         3.4.   Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

      бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

         не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком унесення змін до рішення районної ради про районний бюджет;

         враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);

         проводитися переважно за відсутності зареєстрованої у Фастівському управлінні Державної казначейської служби України Київської області, на момент унесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

         відповідати вимогам рішення про районний бюджет та інших нормативно-правових актів;

                3.6.   На підставі рішення сесії районної ради, розпорядження голови районної державної адміністрації та наказу управління фінансів вносяться зміни до розпису районного бюджету. Після затвердження довідок про унесення змін до розпису районного бюджету в трьох екземплярах, два оригінали довідок передаються Фастівському управлінню Державної казначейської служби України Київської області на паперових і електронних носіях один з яких, після відзначки Фастівського управління Державної казначейської служби про отримання, повертається до управління фінансів. Третій примірник довідок надається головному розпоряднику коштів.                 

         3.7.   Зміни до розпису оформляються таким чином:

         підписуються начальником управління фінансів або особою, що виконує його обов’язки;

         затверджуються головою Фастівської районної державної адміністрації або особою, що виконує його обов’язки;

         доводяться до Фастівського управління Державної казначейської служби України Київської області.    

         3.8.   Бюджетний відділ управління фінансів здійснює облік змін до розпису і надсилає їх копії головним розпорядникам коштів, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

         Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Фастівському управлінню Державної казначейської служби України Київської області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів.

         Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджетів, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до Інструкції.

         3.9.   Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду районного бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюжетного кодексу), якщо цим Бюджетним кодексом та/або рішенням про районний бюджет не встановлено інше.

         Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів уносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті у Фастівському управлінні Державної казначейської служби України (додаток 7 до Інструкції), та довідки про унесення змін до кошторису за погодженням із спеціалістами бюджетного відділу управління фінансів, без унесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом районного бюджету.

         Розпорядники нижчого рівня протягом року подають головним розпорядникам завірені Фастівським управлінням Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у Фастівському управлінні  Державної казначейської служби України Київської області за власними надходженнями.

         Розпорядниками уносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни уносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.

                У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду унести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням унесених до спеціального фонду кошторису змін.        

         3.10. Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для унесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після унесення відповідних змін до розпису складаються довідки про унесення змін до кошторису. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року, перевищує передбачену розписом на відповідний бюджетний період, відділ доходів та бюджетний відділ управління фінансів за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом унесення змін до розпису.

         Для цього головний розпорядник повинен надати управлінню фінансів детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в Фастівському управлінні Державної казначейської служби України (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності унесення змін до розпису.

         За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не уносяться.

         У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не уносяться.      

ІV. Виконання та звітність

         4.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року. 

         4.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюється Фастівським управлінням Державної казначейської служби України Київської області:

         щодо доходів – враховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком з початку року;

         щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

         щодо видатків – враховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

         щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – враховуючи розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

         4.3. До 5-го числа місяця, що настає за звітним, Фастівське управління Державної казначейської служби України проводить з відповідними відділами управління фінансів звірку розпису за загальним фондом районного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін.

4.4. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про районний бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, унесених до кошторисів.

         Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного  бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень.

Начальник управління                                                                О.О. Білан

 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів по проекту районного бюджету на 2018 рік

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Паспотри бюджетних програм на 2018 рік

Звіти виконання бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДодатокРозмір
бюджет 2018.doc52.5 КБ
_2018.doc175 КБ
УФ_2018 (1).doc135.5 КБ
бюджет 2018.xls88 КБ
до бюджетних запитів на 2018 р.jpg175.42 КБ
107.jpg180.59 КБ
107 стор 2.jpg93.45 КБ
_РДА 01.08.2018.doc117.5 КБ