Skip to Content

Доступ до публічної інформації

Законодавство

Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

Постанова Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 р. № 583 Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

Наказ міністерства юстиції України від  26.05.2011 № 1434/5 "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації"

 

Розпорядження голови РДА

Про затвердження порядку складання та подання запитів на інформацію, форми запиту на інформацію, порядку опрацювання запитів на інформацію та системи обліку документів, що містять публічну інформацію (Розпорядження голови РДА №780 від 08.08.2011)

Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Фастівській районній державній адміністрації, та інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Фастівській районній державній адміністрації (Розпорядження голови РДА №792 від 10.08.2011)

Про встановлення розмірів плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Фастівською районною державною адміністрацією та порядку відшкодування цих витрат (Розпорядження голови РДА №29-од від 31.01.2012)

Про затвердження примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Фастівська районна державна адміністрація

 

Зразки форм запиту

 

Перелік розпоряджень голови РДА